Publikacje

Informacje zgodnie z § 5 TMG

HABERER proTEC GmbH & Co.KG
Niedermühleweg 1-3
88410 Bad Wurzach, Niemcy

Rejestr handlowy: HRA 610 387
Sąd rejestrowy: ULM

Reprezentowany przez:
HABERER Partycypacja GmbH

Reprezentowane przez:
HABERER Beteiligung GmbH / Jutta Haberer

Rejestr handlowy: HRB 610 511
Sąd rejestrowy: ULM

Kontakt

Telefon: +07564 8589240
Fax: 07564 8589259
E-mail: info@haberer-protec.de

NIP

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 ustawy podatkowej:
81 301 1991

Rozstrzyganie sporów w UE

Komisja Europejska zapewnia platformę dla rozstrzygania sporów online (OS), stanowi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nasz adres e-mail można znaleźć powyżej w odciskach.

Rozstrzyganie sporów konsumenckich / uniwersalna komisja arbitrażowa

Nie jesteśmy skłonni lub nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumencką radą arbitrażową.


Powiadomienie o witrynie

Informacje zgodnie z pkt. 5 Niemiecka ustawa o mediach elektronicznych (TMG)

HABERER proTEC GmbH & Co.KG
Niedermühleweg 1-3
88410 Bad Wurzach, Niemcy

Rejestr handlowy: HRA 610 387
Sąd rejestrowy: ULM

Reprezentowane przez:
HABERER Partycypacja GmbH

Ten reprezentowany przez:
HABERER Beteiligung GmbH / Jutta Haberer

Rejestr handlowy: HRB 610 511
Sąd rejestrowy: ULM

Kontakt

Telefon: 07564 8589240
Fax: 07564 8589259
E-mail: info@haberer-protec.de

NIP

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z pkt. 27a ustawy o podatku obrotowym:
81 301 1991

Rozstrzyganie sporów UE

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nasz adres e-mail można znaleźć powyżej w informacji o witrynie.

Postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową konsumentów.