Suszenie komponentów

Z powodu niewłaściwego pakowania i przechowywania elementy wrażliwe na wilgoć (Poziom wrażliwości na wilgoć MSL w skrócie zwany niemieckim progiem wrażliwości na wilgoć) Elementy zamknięte w plastikowej obudowie nie są hermetycznie zamknięte, więc wilgoć z klimatu w pomieszczeniu może wnikać do elementu. Ta wilgoć odparowuje poprzez szybkie nagrzewanie się podczas lutowania rozpływowego. W elemencie powstają również ekstremalne ciśnienia Uszkodzić jak Rozwarstwienie, Pęknięcia w komponencie, mikropęknięcia w matrycy, zerwanie drutów łączących itp., Aż do rozerwania komponentów (=EFEKT POPKORNA) być w stanie przewodzić.

Postępowanie w przypadku przekroczenia MSL

 1. • Komponenty w suszarce suszą w temperaturze 125 ° C zgodnie z JEDEC J-STD-033
  • Po wyschnięciu elementy są natychmiast zamykane w przepuszczającej powietrze folii / worku ze wskaźnikiem wilgoci i środkiem osuszającym.

Środek ochronny:

  • Nie wolno przekraczać MSL.
  • Elementy wrażliwe na wilgoć otwierać tylko na krótko przed obróbką.
  • Utrzymuj komponenty MSL w atmosferze bez spawania tak krótko, jak to możliwe.
  • Zawsze pakuj elementy MSL w szczelną folię / worek ze środkiem osuszającym i wskaźnikiem wilgoci.
Suszenie komponentów